Elektroniikan kierrättämisellä kohti ekologisempaa tulevaisuutta

Ilmastonmuutos sekä osittain siitä johtuva luonnonvarojen hupeneminen ovat jokaiselle yhteiskunnan asukkaalle yhteinen ongelma. Monet meistä haluavat aikaan muutosta, joka edellyttää myös vastuun kantamista omasta kierrättämisestä. Yksi suurimmista sekä vaikuttavimmista tulevaisuuden ympäristöteoista onkin jätteiden vähentäminen sekä niiden asianmukainen lajittelu. Erilaisten sähkölaitteiden oikeanlaisen lajittelun avulla jokainen voi vähentää osaltaan sekajätteen määrää sekä huolehtia arvokkaiden luonnonvarojen kierrosta.

Kenenkään meistä olisi nyky-yhteiskunnassa vaikeampaa elää ilman erilaisia elektroniikkalaitteita. Niiden elinkaaren tullessa loppuunsa, niitä voidaan kutsua SER lyhenteellä, millä tarkoitetaan kaikenlaista sähkö- sekä elektroniikkalaiteromua. Niitä ovat kaikki laitteet aina paristoista akkuihin, kodinkoneisiin, puhelimiin, lamppuihin sekä tietokoneisiin.

Eräs keino lieventää planeettamme kohtaamaa kuormitusta on saattaa käyttämättä jääneet laitteet uuden elämän pariin toiselle käyttäjälle tai uuden tuotannon raakamateriaaleiksi. Ongelmajätteen sijaan elektroniikkajäte voidaan nähdä myös arvokkaana resurssina. Elektroniikkajäte sisältää paljon materiaaleja, jotka ovat arvokkaita ja/tai harvinaisia, kuten kulta ja platina. Maapallon luonnonvarojen ollessa kriittisen tarkastelun kohteena, olisikin järkevää kerätä nämä arvokkaat materiaalit talteen, sekä varmistaa näiden resurssien riittävyys myös tuleville sukupolville. Tiedon etsimisen ohessa, voit viettää nautinnollisia pelihetkiä paikassa Zet casino.Itseasiassa nettikasinoilla pelaamista voitaisiin ajatella vähemmän kuormittamana kuin se, että lähdettäisiin autolla kohti kivijalkakasinoa, joita täällä Suomessa ei monia edes ole.

Tehokkaimmat tavat kierrättää laitteet oikein

Lähestulkoon kaikki vanhat sähkölaitteet luokitellaan osaltaan ongelmajätteeksi. Niiden yksi helpoimmista kierrätysmetodeista on viedä ne lähimpään elekroniikkaliikkeeseen, kuten Giganttiin tai Poweriin. Voit tarjota myös ylimääräistä, mutta toimivaa laitetta käytettyjä laitteita myyviin yrityksiin tai kirpputorille. Kun ostat uuden laitteen kaupasta, tarjoa aina vanhaa vaihdossa. Myös pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus ottaa vastaan kaikenkuntoisia sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Isompien laitteiden, kuten pakastinten tai jääkaappien kierrättäminen onnistuu myös viemällä ne sortti-asemalle, HSY:n kiertäviin keräysautoihin tai muihin SER-vastaanottopisteisiin.

Onkin tärkeää muistaa, että elektroniikkajätteen heittäminen sekajätteen sekaan on ehdottoman kiellettyä. Kaikki asianmukaisesti keräykseen tuodut sähkölaitteet palautetaan aina mahdollisuuksien mukaan takaisin raaka-aineiksi, jolloin rajallisten luonnonvarojemme kulutus osaltaan pienenee. Samalla myös kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä vähenee ja jätealueiden vaikutukset ilmastoon ja ympäristöön pienentyvät. Tämä kaikki on hyvä pitää mielessä, kun jokainen pohtii osaltaan elektroniikkalaitteidensa kierrätystä.

Elektroniikkalaitteiden materiaalit, niiden elinkaari sekä kestävästä kehitys

Perinteisessä, eli ns. lineaaritaloudessa elektroniikkalaitteet valmistetaan luonnonvaroista. Niiden elinkaari kestää siihen asti, kunnes ne lopulta syystä tai toisesta hylätään. Elektroniikkalaitteissa, kuten esimerkiksi puhelimissa, käytetään harvinaisia maametalleja (rare earth elements). Niihin kuuluu yhteensä 15 erilaista metallista alkuainetta, sekä muita harvinaisia sekä tärkeitä raaka-aineita.

Nämä prosessoidaan kemikaaleiksi ja siitä edelleen elektroniikan komponenteiksi. Kadmium, lyijy sekä elohopea ovat myrkyllisiä jo pieninä pitoisuuksina. Näiden raaka-aineiden louhinta ja prosessointi kuluttaa paljon energiaa ja luonnonvaroja, sekä tuottaa kasvihuonepäästöjä, saasteita ja kaivosjätettä. Niiden pääsemistä luontoon tulisikin pyrkiä estämään mahdollisimman paljon.

Vaikka niiden määrä elektroniikkalaitteissa on tavallisesti hyvin pieni ja ne saastuttavat osaltaan luontoa, ovat ne myös välttämättömiä monille tärkeille teknologisille sovelluksille, juurikin niiden erityisten ominaisuuksiensa takia.

Moninaisten materiaalien sekä laitteissa käytettävien komponenttien vuoksi myös niiden elinkaaren kuuluu lukuisia eri vaiheita. Valmiit laitteet kuljetetaan myyntiin eri puolille maailmaa, josta ne päätyvät kuluttajille käyttöön. Lopulta rikki menneet tai hylätyt elektroniikkalaitteet kerätään kierrätystä varten.

Tiesitkö, että älypuhelin voi sisältää jopa 50-60 eri alkuainetta? Ne voivat kaikki olla peräisin eri puolelta maapalloa. Oma puhelimesi onkin voinut matkustaa jopa 30 000 kilometrin takaa, puhumattakaan sen rakentamiseen tarvittujen alkuaineiden kuljetuksesta.

Elektroniikan kysynnän vain kasvaessa ja kasvaessa, voidaan tulevaisuudessa tiettyjen materiaalien kohdalla puhua mahdollisesta raaka-ainepulasta. Myös tästä syystä on erityisen tärkeää kierrättää kaikki omat vanhat laitteensa.

Kaikki erilaiset elektroniikkajätteet muodostavat osaltaan yhden voimakkaimmin kasvavista jätevirroista Euroopassa sekä myös maailmanlaajuisesti. Joka vuosi 45 miljardia tonnia elektroniikkalaitteita päätyy jätteeksi, mikä on yhtä paljon kuin 4500 Eiffel-tornin massa. Ollaan myös arvioitu, että vuoden 2020 aikana jätteen määrä ylitti reippaasti 50 Mt rajapyykin. Vuosi 2021 tuskin tulee osaltaan olemaan yhtään sen helpompi. Jokainen meistä voikin tarkastella omaa elektroniikan kulutustaan, ostamalla vain sen mitä oikeasti tarvitsee.

Vaikka elektroniikan valmistaminen on vauhdiltaan huipussaan enemmän kuin koskaan ennen, olemme myös pystyneet kehittämään voimakkaita vastatoimia erilaisten kierrätysmenetelmien avulla. Ne voivatkin luoda osaltaan parempaa sekä kestävämpää tulevaisuutta, jossa luontomme säilyy vielä useiden sukupolvien ajan raikkaana, rikkaana sekä kestävänä yhteiskuntana.