EU myöntää Precordior Oy:lle 2M€ tukea sydänsairauksia tunnistavan älypuhelinsovelluksen kehitykseen

EU-rahoitus nopeuttaa CardioSignal by Precordior® -tuoteperheen tuotekehitystä ja globaalin markkinoille tulon valmistelua uusien tuotteiden osalta. Tuen myötä Precordior tuo markkinoille tunnistustoiminnallisuudet sydämen vajaatoiminnalle sekä sepelvaltimotaudille, jossa tunnistus tehdään älypuhelimen sisäisten liikeantureiden avulla ilman minkäänlaisia lisälaitteita.

Euroopan komissio myöntää Precordior Oy:lle n. 2M€ tukea CardioSignal by Precordior® -tuoteperheen tuotekehitykseen, kliinisiin tutkimuksiin, sertifiointeihin, markkinointiin ja muihin go-to-market toimenpiteisiin seuraavan 24 kuukauden ajaksi.

EU-rahoitus on osa EU:n Horizon 2020 -ohjelmaa, joka tukee innovatiivisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Ohjelma tarjoaa Euroopan lupaavimmille yrittäjille mahdollisuuden hakea tukea läpimurtoinnovaatioille, joilla on mahdollisuus luoda kokonaan uusia ja mullistaa olemassa olevia markkinoita. Rahoituksen kriteerit ovat erittäin tiukat sillä vain alle viisi prosenttia hakevista yrityksistä saavat rahoituksen.

Älypuhelimet tuovat diagnostiikan taskuusi

Precordior Oy kehittää ainutlaatuista ja patenttisuojattua ratkaisua sydänsairauksien nopeaan ja luotettavaan tunnistamiseen. Teknologia perustuu älypuhelimien sisäänrakennettuihin liikeantureihin, kiihtyvyysanturiin ja erityisesti gyroskooppiin, jotka mahdollistavat sydämen kiertoliikkeen mittaamisen ja analysoinnin. Ratkaisu ei vaadi minkäänlaisia lisälaitteita, pelkkä älypuhelin riittää. Vuonna 2011 aloitetut akateemiset tutkimukset ovat osoittaneet, että potilaan rintakehän värähtelyn ja mikroliikkeiden analysointi mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan tunnistaa erilaisia sydänsairauksia. Menetelmä tunnetaan nimellä Gyrokardiografia.

Precordior Oy:n kehittämä CardioSignal-mobiilisovellus osaa jo tunnistaa eteisvärinän, mikä on yleisimpiä rytmihäiriöitä. CardioSignal-sovellus on CE-sertifioitu IIa-luokan lääkinnällinen laite ja on ladattavissa sovelluskaupoista. Eteisvärinään sairastuu jopa neljäsosa ihmisistä elämänsä aikana ja eteisvärinä on merkittävin yksittäinen aivoinfarktin aiheuttaja. Saadun EU-tuen avulla Precordior tuo markkinoille myös sydämenvajaatoiminnan sekä sepelvaltimotaudin tunnistuksen. Tunnistus tehdään samalla menetelmällä, eli käyttäen älypuhelimen sisäisiä liikeantureita. Nämä uudet mullistavat tunnistusmenetelmät tuodaan markkinoille vuoden 2022 aikana.

Sydänsairauksien tunnistuksen vallankumous

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat yli puolet kaikista kuolemista Euroopassa. Nopean ja luotettavan älypuhelimella tehtävän tunnistusmenetelmän tuominen markkinoille voikin saada aikaan mullistavia muutoksia, sillä arviolta jopa 80% sydänsairauksista ja aivoinfarkteista olisi ehkäistävissä aikaisella tunnistamisella ja toimenpiteillä.[1] Tällä hetkellä sekä sepelvaltimotauti että sydämenvajaatoiminta diagnosoidaan kardiologien toimesta menetelmillä, jotka ovat huonosti skaalautuvia. Käytetyt menetelmät ovat kalliita, saattavat vaatia kirurgisia toimenpiteitä, tai altistaa potilaat säteilylle. Nopea ja helppo älypuhelimella tehtävä todennus voi tuoda merkittäviä säästöjä ja lisätä potilaiden hoidon tehokkuutta ja oikea-aikaisuutta merkittävästi. Tämän lisäksi Precordior Oy:n kehittämä menetelmä ja älypuhelimen yleisyys mahdollistaa mm. sydämenvajaatoiminnasta kärsivien potilaiden seurannan jopa kotioloissa.

CardioSignal-sovellusta käytetään mittalaitteen tavoin, joka tallentaa henkilön rintakehältä puhelimen liikeantureiden havaitsemia sydämen värähdyksiä. Kerätty data analysoidaan CardioSignal-pilvipalvelussa, joka palauttaa tuloksen käyttäjälle automaattisesti. Tällainen äärimmäisen kevyt toimintamalli mahdollistaa lähes äärettömät mahdollisuudet sisällyttää tunnistusmenetelmä mihin tahansa Telehealth-, Digital Therapy- tai itseseurannan kokonaisratkaisuun tulevaisuudessa.

Precordior Oy:n toimitusjohtaja ja kardiologi Juuso Blomster kommentoi: ”EU-tuen myöntäminen tulee merkittävästi nopeuttamaan tuotekehitystämme ja mahdollistaa huomattavien investointien tekemisen markkinoille tulon mahdollistamiseksi. Se, että tämä tuki on erittäin haluttu ja vaikeasti saatavissa, alleviivaa sitä, että myös ulkopuoliset alan ammattilaiset jakavat näkemyksemme ratkaisumme mahdollisuuksista. Eli ns. smartphone-only ratkaisut ovat todellakin merkittäviä terveydenhuoltoalan innovaatioita joilla on huomattava kasvupotentiaali. Olemme erittäin tyytyväisiä ja iloisia siitä, että EU on huomannut asiamme tärkeyden. Tämä EU-tuki on konkreettinen väline, millä voimme turvata visiomme toteutumisen.”

Precordior Oy:n menetelmän vaikutuksista kansanterveyteen Blomster jatkaa: ”Tällä hetkellä terveydenhuolto joutuu usein hoitamaan komplikaatioita, kuten sydäninfarkteja, aivoinfarkteja ja sydämen vajaatoiminnan ongelmia. Tämä on luonnollisesti äärimmäisen tärkeää, mutta olisi ihanteellista havaita sydänsairaudet ajoissa ennen komplikaatioita. Sydänsairauksien ongelmana on, että ne voivat usein olla vähäoireisia tai jopa täysin oireettomia. Merkittävä komplikaatio on liian usein ensimmäinen oire sairaudesta. Me aiomme muuttaa tilanteen CardioSignal by Precordior® -tuoteperheemme avulla, sillä ajoissa tehty sairauden tunnistus mahdollistaa vakavien seuraamuksien ehkäisyn. Me näemme mielessämme tulevaisuuden, jossa kansalaisilla on edellytykset parempaan terveyteen, elämänlaatuun sekä vähempiin komplikaatioihin.”

EU-tuen mahdollistamana Precordior Oy nopeuttaa tuotekehitystään, kliinisiä tutkimuksia, sekä markkinoille tulon valmistelua ja aloittaa välittömästi lisärekrytoinnit tiiminsä vahvistamiseksi.

Lähde: MyNewsDesk