Teknologian ja pelillisten elementtien avulla uutta vetovoimaa hoivatyöhön, jotta työvoima ei katoaisi alalta

ProGrupper Oy on kehittänyt uuden rekrytointimallin hoivapuolelle. Uusi ProGrupper Hoiva työnvälityssovellus yhdistää työntekijät ja työnantajat helposti sekä nopeasti uusinta teknologiaa hyödyntäen mobiilissa. Työntekijöille malli tarjoaa pelillisen bonusohjelman.

Bonusohjelmassa ProGrupper maksaa työntekijöille bonusrahaa työnantajan maksaman palkan lisäksi. Kirimällä omaa bonustasoaan ylemmälle tasolle eli tekemällä enemmän keikkatyötä kuukauden sykleissä, työntekijällä on mahdollisuus saada enemmän bonusrahaa.

Hoiva-alalla etsitään koko ajan uusia ratkaisuja hoitajapulaan, sillä alan houkuttavuus on huomattavasti laskenut. Arvioiden mukaan alalle tarvitaan seuraavien 15 vuoden aikana jopa 200 000 uutta hoivatyöntekijää. Työntekijät ovat lähteneet nyt itse ratkomaan haastavaa tilannetta. Vakituisista työsuhteista luovutaan, koska omaa työhyvinvointia pyritään vaalimaan vapaudella valita missä, milloin ja miten paljon työtä tehdään.

ProGrupper Hoiva -rekrytointimalli

ProGrupper Hoiva -rekrytointimalli rajoittaa myös työn liiallista siirtymistä työntekijöiden vapaa-aikaan. Uudessa rekrytointimallissa työnvälitys siirtyy omaan sovellukseen, jolloin yksityisviestittelyyn tarkoitetuista viestikanavista työ ei enää samalla tavalla siirry vapaa-ajan puolelle.


Hoivatyönkenttää tulisi kokonaisuudessaan organisoida uudella tavalla, jotta työntekijöitä riittäisi tulevaisuudessakin,” kertoo Johanna Korhonen, ProGrupperin toimitusjohtaja ja rekrytoinnin asiantuntija. Hoivatyöhön tulisi työllistää enemmän myös työntekijöitä, joilla ei ole terveydenhuollon koulutustaustaa. Hoivatyönkentällä on paljon työtä, jotka eivät vaadi tekijältään terveydenhuollon ammattitutkintoa. ProGrupper Hoiva rekrytointimallissa nämäkin tekijät on otettu huomioon.

Lisäksi ProGrupper kehittää koko ajan pelillisiä elementtejä lisää, jotta ProGrupper Hoiva -mobiilisovellus olisi tulevaisuudessa vieläkin houkuttavampi ja koukuttavampi. Kysymys on siitä, että yleisesti tiedostetaan ja hyväksytään alan olevan murroksessa ja kehitytään trendien mukana.

Sovellus on parhaillaan pilottikäytössä

ProGrupper Hoiva -sovellus on tällä hetkellä pilottikäytössä Päijät-Hämeen alueella. Myös valtakunnalliset toimijat ovat osoittaneet kiinnostuksen uutta rekrytointimallia kohtaan.

Lähde: MyNewsDesk