Data ohjaa tuotantolaitoksia tekemään fiksumpia päätöksiä

Schneider Electricin Ranskassa sijaitsevan Le Vaudreuilin tehtaan uudistusprosessi on malliesimerkki onnistuneesta digitalisaatiohankkeesta.

 • Digitalisaation avulla tuottavuuden tarkkailu teollisuuslaitoksissa helpottuu, huollon tehtäviä pystytään ennakoimaan ja energiatehokkuutta parantamaan.
 • Työntekijöiden sitouttaminen uudistushankkeeseen lisää myös työn mielekkyyttä eikä muutosprosessia koeta uhkana.
 • Schneider Electric kertoo Smart Factory -konseptistaan ja digitalisaatioprojektin läpiviemisestä Le Vaudreuilin tehtaalla Teknologia 19 -tapahtumassa 6.11.2019.

Espoo, 1.11.2019 –Tutkimusten mukaan 70 prosenttia teollisuuden digitalisaatiohankkeista ei etene pilottivaihetta pidemmälle: mistä johtuu, jos uudistus tyssää jo alkutekijöihin? Miten sekä työntekijät että johtoporras sitoutetaan onnistuneesti uudistushankkeisiin, joissa digitalisaation keinoin prosesseista hiotaan parempia?

Näihin kysymyksiin vastaavat Schneider Electricin liiketoimintajohtaja Maija Vanttaja ja markkinointijohtaja Tuomas Korhonen Teknologia 19 -tapahtuman puheenvuorossaan. Esityksessä avataan esimerkin kautta onnistunutta digitalisaatiohanketta, Schneiderin Ranskassa sijaitsevan Le Vaudreuilin tehtaan uudistusprosessia.

Ranskalaistehtaan digitalisaatio on viety läpi Schneider Electricin kehittämän Smart Factory -konseptin avulla.

– Digitalisaatiohankkeen toteuttamien organisaatiossa on taitolaji. Onnistuneessa digitalisaatiohankkeessa on mietitty tarkasti, mitä osia otetaan ensin modernisoinnin alle ja miten hanke viedään läpi henkilökunnan keskuudessa. Kun hankkeeseen otetaan mukaan henkilöt, jotka oikeasti tuntevat työprosessin, sitoutuminen käy luontevasti ja työn mielekkyys lisääntyy, sanoo liiketoimintajohtaja Maija Vanttaja.

– Myös organisaation johdon pitää olla sitoutunut hankkeeseen ja heillä on oltava valmiuksia toimia muutosjohtajina, Vanttaja korostaa.

Schneider Electricin käytännön ratkaisu teollisuuslaitoksille on EcoStruxure Plant -alusta, jonka avulla laitteet liitetään hallintatasolle ja pilveen datan analysointia varten. Le Vaudreuilin tehtaalla käytössä ovat muun muassa seuraavat alustaan liitetyt ratkaisut:

 • Augmented Operator Advisor eli lisätyn todellisuuden sovellus helpottamaan huollon tehtäviä.
 • Wonderware MES tuotannon hallintaan ja tuottavuuden tehostamiseen.
 • Equipment Efficiency Advisor tuottavuuden tarkkailuun.
 • EcoStruxure Resource Advisor ja Power Monitoring Expert energiankulutuksen mittaamiseen prosessin eri vaiheissa, jolloin energiakäytön optimointi onnistuu tuotantoprosessin tulosta vaarantamatta.
 • Schneider Electricin ratkaisuilla modernisaatioprojekti voidaan toteuttaa asteittain, sillä ratkaisut ovat integroitavissa myös muiden laitevalmistajien ratkaisuihin.

Työn mielekkyys kasvaa, kun tieto on kaikkien käytössä

Smart Factoryssa tiedon läpinäkyvyys ja tiedon turvallinen käsittely ulottuvat yksittäisistä komponenteista koneisiin ja tuotantolinjoihin. Data ja analytiikka ohjaavat tekemään fiksumpia päätöksiä.

– Automatiikka ei korvaa ihmistä, mutta se auttaa löytämään parhaat keinot työntekoon. Jokaisen työpanos on edelleen tärkeä, mutta omalle työlle tulee uudenlaista merkitystä ja mielekkyyttä, kun päätöksen pohjana oleva tieto on kaikkien käytössä, markkinointijohtaja Tuomas Korhonen sanoo.

Käytännön esimerkki ruohonjuuritason haasteesta tehtaalla on häiriö tuotteen valmistusprosessissa. Häiriötilanteessa tuotteen valmistus katkeaa ja huoltokatko voi pitää toiminnan pysähdyksissä pitkäänkin. Kun digitalisaatio on otettu mukaan prosesseihin, sen avulla voidaan tuleva ongelma todentaa jo etukäteen esimerkiksi lämpötilaa tai värinää mittaamalla ja ajastaa laitteeseen huolto.

Ennakoinnin ja toiminnan luotettavuuden lisäksi digitalisaatio tukee energiatehokkuutta ja kestävää kehitystä. Ratkaisut voivat tähdätä esimerkiksi siihen, että töitä tehdään tehokkaammin, mutta vähemmillä raaka-aineresursseilla.

Le Vaudreuil – digitaalinen tehdas

 • Perustettu vuonna 1975, 360 työntekijää.
 • Maailman talousfoorumi (WEF) palkitsi tehtaan vuonna 2018 onnistuneesta teollisen digitalisaation käyttöönotosta.
 • Tehtaalla hyödynnetään Schneider Electricin EcoStruxure Plant -alustaan kuuluvia ratkaisuja.
 • Tehdas on saavuttanut merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa (15 %) ja huoltotoiminnan kustannuksissa (30%) sekä tuottavuuden nousun (5–15 %) ennen pullonkauloina olleissa prosessin vaiheissa.
 • Tehdas on valittu yhdeksi maailman yhdeksästä World Economic Forumin Smart Factorysta, jossa Industry 4.0 -teknologioita on otettu laajasti käyttöön.
 • Henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen digitalisaation tuomiin muutoksiin mainittiin tehtaalle vuonna 2018 ”Vitrines Industrie du Futur” -tunnustuksen perusteluissa.
 • Modernisaation myötä on ollut helpompi rekrytoida tehtaalle nuoria osaajia, sillä tehdas koetaan työpaikkana houkuttelevammaksi.

Schneider Electric Teknologia 19 -tapahtumassa

 • Maija Vanttajan ja Tuomas Korhosen puheenvuoro Digitaalinen tehdas: Le Vaudreuil – miten viet organisaatiossa läpi onnistuneen digitalisaatiohankkeen?
  • Esityksessä käydään läpi myös sitä, miten tietoa voi hyödyntää tehokkaampaan operointiin lopputeollisuudessa ja tuotekehityksessä.
  • Keskiviikkona 6.11.2019 klo 15.30­–16.20, XPlanar Stage
 • Teknologia 19 on Pohjoismaiden johtava teknologia-alan tapahtuma, joka järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 5.–7.11.2019. Schneider Electricin asiantuntijat ja tuotteet esittäytyvät osastolla 6b30.’

Lähde: MyNewsDesk


Katso myös kotiin ja asumiseen liittyvät aiheet ykkös-lohjan sivuilta!