Polar Ignite -fitnesskellolle on myönnetty Tietoturvamekki

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tänään julkaissut Tietoturvamerkin. Merkki on kehitetty Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen pilottiprojektina yhdessä Cozify Oy:n, DNA Oyj:n ja Polar Electro Oy:n kanssa. Ensimmäiset Tietoturvamerkit on nyt myönnetty Cozifyn Hub -älykotisovellukselle, DNA:n Wattinen -älylämmityspalvelulle ja Polar Ignite -fitnessälykellolle.

Tietoturvamerkki takaa kuluttajalle, että laitteen tietoturvan perusominaisuudet ovat kunnossa. Tietoturvamerkki voidaan myöntää sertifiointiprosessin läpäisseille älylaitteille, jotka keräävät tietoa ympäristöstään ja viestivät siitä verkon välityksellä. Merkillä halutaan lisätä kuluttajien tietoisuutta tietoturvasta ja laitteiden tietoturvallista käyttöä.

– Markkinoilla olevien laitteiden tietoturvallisuus vaihtelee, eikä kuluttajilla ole toistaiseksi ollut helppoa tapaa erottaa turvallista laitetta turvattomasta. Nyt julkistettu Tietoturvamerkki vastaa tähän tarpeeseen ja helpottaa ostopäätöksen tekemistä. Sen avulla kuluttajien on helppo tunnistaa riittävän tietoturvallinen laite, toteaa Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki.

Tietoturva Polarilla

On tärkeää, että kuluttajien tietoja käsitellään ja säilytetään turvallisesti. Polarilla tietoturva on integroitu osaksi kaikkea tekemistä ja siihen käytetään paljon resursseja. Tietoturva on aina kiinteä osa tuotekehitysprosessin jokaista vaihetta. 

– On hienoa saada loppukuluttajalle asti näkyvä konkreettinen kolmannen osapuolen myöntämä todiste laitteidemme tietoturvallisuudesta, Polarin Nordic Managing Director Liisa Puranen kommentoi.

Pilottiprojektiin valikoitui Polar Ignite. Polarin kaikki uudemmat laitteet kuitenkin käyttävät samoja alustoja ja prosesseja kuin Polar Ignite eli tietoturva on samalla tasolla kaikissa Polarin uusimmissa laitteissa.

Tietoturvamerkki näyttää suuntaa myös kansainvälisesti

Älylaitteiden tietoturva on globaali haaste, ja Euroopassa on tehty useita aloitteita älylaitteiden tietoturvan parantamiseen. Suomi on aloittanut ensimmäisenä tietoturvasertifikaattien myöntämisen testit läpäisseille laitteille. Nyt julkistetun Tietoturvamerkin myötä Suomi on Euroopan kärkimaita älylaitteiden tietoturvan edistämisessä.

”Suomen kehittämä Tietoturvamerkki on suunniteltu vastaamaan kuluttajan ongelmiin älylaitteiden yleistyessä kotikäytössä. Merkin saaneet laitteet ovat hyvässä asemassa saamaan myös muita tulevia eurooppalaisia älylaitesertifikaatteja”, korostaa johtava asiantuntija Juhani Eronen Traficomista.

Tietoa Tietoturvamerkin sertifiointiprosessista

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on kehittänyt Tietoturvamerkkiä varten oman sertifiointiprosessin. Merkin myöntämisen edellytyksenä on Kyberturvallisuuskeskuksen asettamien vaatimusten täyttyminen, joka todennetaan laite testaamalla.

Vaatimusten taustalla on eurooppalaisen standardointiorganisaatio ETSI:n standardiluonnos, jonka vaatimuksia on muokattu vastaamaan erityisesti kuluttajalaitteita koskeviin tietoturvauhkiin. Lisäksi Tietoturvamerkin vaatimuksissa on otettu huomioon laajasti erilaisia aihepiirin kansainvälisiä ja kansallisia vaatimuksia ja suosituksia. Näin varmistetaan, että merkin saamisen edellyttämä työ on hyödynnettävissä myös kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Lähde: MyNewsDesk


Tutustu myös sportting.fi sivuston sportti aiheisiin.