Urheilukellot voivat auttaa varhaisten COVID-19 oireiden tunnistamisessa

Polarin urheilukelloilla, joilla voi seurata unta ja leposykettä, on miljoonia käyttäjiä ympäri maailmaa.

Puettavan teknologian käyttäjät ympäri maailmaa ovat kiinnostuneita voiko heidän laitteistaan olla apua heidän terveydentilansa seuraamisessa. Polar, puettavan urheiluteknologian ja tutkimuksen edelläkävijä, kertoo asiantuntijuuteensa perustaen, kuinka urheilukellot voivat tarjota tärkeää tietoa käyttäjänsä terveydentilasta COVID-19 pandemian aikana.

Puettava teknologia, kuten urheilukellot ja fitnessmittarit, on kasvanut valtavaksi maailmanlaajuiseksi toimialaksi ja laitteiden käyttäjiä löytyy kaikista väestöryhmistä ja kuntotasoista: pelkästään Polarin laitteilla on miljoonia käyttäjiä. Polarin laitteet pystyvät mittaamaan käyttäjän fyysistä aktiivisuutta, unta sekä palautumista edistyksellisillä biosensoreilla ja analysointiteknologialla. Mittarit tarjoavat kokonaisvaltaista tietoa käyttäjän liikunta- ja unitottumuksista sekä fysiologisesta ja henkisestä stressitasosta.

“Kun ihminen sairastuu, leposyke yleensä nousee ja sykevälivaihtelu laskee. Kehon lämpötilan säätely vaikuttaa sykkeeseen ja sykevälivaihteluun, joten niistä on nähtävissä aikaisia merkkejä kuumeesta. Tämän vuoksi sairastumisen tunnistaminen varhaisessa vaiheessa voi olla mahdollista.”, Polarin tiedejohtaja, tohtori Raija Laukkanen kuvailee.

Useat Polarin urheilukellot mittaavat sykettä suoraan ranteesta automaattisesti ympäri vuorokauden. Leposykkeen on todistettu olevan hyödyllinen mittari, kun tutkitaan henkilön terveyden– ja palautumisen tilaa. Viime aikoina mediassa onkin esitetty tutkimuksia, joissa tavallisesta poikkeava leposyke on voitu yhdistää varhaisessa vaiheessa COVID-19 tartuntaan.

”Kun kaikki tekijät otetaan huomioon, sykkeenmittaaminen ja pääsy usean viikon leposykedatoihin voi auttaa terveydentilassa tapahtuvien ei-toivottujen muutosten huomaamisessa varhaisessa vaiheessa”, Saksan Würzburgin yliopiston professori, tohtori Billy Sperlich kommentoi.

Vaikka Polarin laitteet eivät ole lääketieteellisiä diagnosointityökaluja, ne tarjoavat tieteellisesti validoituja ominaisuuksia, joiden avulla on mahdollista saada tietoa käyttäjän kokonaisvaltaisesta terveydentilasta. Nightly Recharge ja ortostaattinen testi ovat miljoonien käyttäjien laitteista löytyviä ominaisuuksia, joilla voi seurata leposykettä sekä sykevälivaihtelua ja ne voivat tarjota arvokasta tietoa käyttäjän terveydentilan muutoksista. Nämä ominaisuudet mittaavat autonomisen hermoston tilaa. Autonominen hermosto säätelee kehon ”taistele-pakene”- tai ”lepää-sulattele”-reaktioita, joista on nähtävissä varhaisessa vaiheessa merkkejä elimistön sairastumisesta.

“Pelkästään viimeisen viiden vuoden aikana Polaria on siteerattu yli 5000 tieteellisessä tutkimuksessa, ja olemme enemmän kuin iloisia, jos meidän asiantuntijuudestamme on apua myös näinä vaikeina aikoina. On kuitenkin muistettava, että COVID-19 diagnosointi ja hoito tulee aina jättää lääketieteen ammattilaisille.”, Polarin toimitusjohtaja Tomi Saario sanoo.

Lähde: MyNewsDesk