Viestintävirasto on sertifioinut SSH:n NQX®-palomuuri- ja verkkosalainlaitteen version 1.1.0

Uudessa versiossa on tuki varmenteille ja uusille ajoalustoille

Helsinki – 8.7.2019 – Salaustuotteiden hyväksynnästä kansallisen ja kansainvälisen turva­luokitellun tiedon suojaamiseksi vastaava Traficomin Kyber­turvalli­suus­keskuksen NCSA-toiminto on hyväksynyt 28.6.2019 SSH:n NQX-palomuuri- ja verkkosalain­tuotteen version 1.1.0 hyväksytyksi salausratkaisuksi kansalliseen STIII-suojaustasoon (luottamuksellinen tieto) luokitelluille tiedoille.

Nyt hyväksytty uusi versio sisältää tuen varmenteille, mikä mahdollistaa palvelinten välillä turvallisen ja kontrolloidun autentikoinnin ja on toivottu laajennus asiakkailta.

SSH:n toimitusjohtaja Kaisa Olkkonen toteaa: ”PKI-toiminnallisuus helpottaa asiakkaiden käyttöönottoprojekteja ja järjestelmähallintaa ja mahdollistaa NQX:ää käyttävien palvelinten helpon ja turvallisen autentikoinnin digitaalisten sertifikaattien avulla. Olemme saaneet hyvää palautetta tästä toiminnosta, joka on ollut yksi merkittävä asiakkaiden esittämä kehi­tystoive NQX:n suhteen.”

Sertifioinnin lisäksi NQX 1.1.0 tukee entistä laajempaa joukkoa laitealustoja. Uusina alustoina on hyväksytty Fujitsun Primergy RX1320 ja RX1330 -alus­tat, mikä an­taa asiakkaille entistä enemmän valinnanvapautta ja mahdollisuuden käyttää EU-alueella valmistettua laitealustaa.

SSH NQX on yhdistetty ohjelmistopohjainen palomuuri ja verkkosalain, jonka Ethernet- ja IP-liikenteen salaamiseen käyttämät teknologiat ovat päivitettävissä tulevien kvanttitason krypto­grafisten algoritmien kanssa (Quantum Ready). Useita tuotteen avainteknologioita on suo­jattu kansainvälisin patentein ja patenttihakemuksin.


Katso myös harrasta.net sivuston aiheisiin!